Friday, November 27, 2015

KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS sınavına girmek için öncelikle TC vatandaşı olunmalıdır. Bunun yanı sıra bazı eğitim şartlarının haiz olması gerekecektir. KPSS sınavına kimler girebilir konusunu 2 kategoride incelemeliyiz. Böylelikle daha isabetli ve aydınlatıcı bir yazı olacaktır.

ORTAÖĞRETİM VE MESLEK YÜKSEKOKULU İÇİN KPSS SINAVI

Ortaöğretim Lise seviyesinden mezun olan herkes yaşa bakılmaksızın KPSS sınavına girebilir.

Ortaöğretim Lise seviyesinde olan ancak mezun olamayan herkes KPSS sınavına girebilir.

Lise 3 ve Lise 4 olan herkes KPSS sınavına girebilir.

Meslek yüksekokulunun herhangi bir bölümünden mezun olan veya mezun olacak durumda olana veya 2 yıl içinde mezun olma ihtimali olan herkes KPSS sınavına girebilir.

LİSANS VE ÜZERİ İÇİN KPSS SINAVI

Tüm yüksek lisans ve doktora mezunları KPSS sınavına girebilir.

Herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünden mezun olan, mezun olacak olan veya 2 yıl içinde mezun olma ihtimali olan her TC vatandaşı KPSS sınavına girebilir.

KPSS SINAVLARINA GİRECEK KİŞİLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olan her birey KPSS ortaöğretim sınavında Liseler için yapılacak KPSS sınavına başvuru yapabilir. Çünkü her Lisans mezunu aynı zamanda Lise mezunu olarak ta değerlendirilebilir. Ancak Lisans mezunu ayni zamanda meslek yüksekokulu mezunları için yapılan KPSS sınavına giremez çünkü Lisans mezunu bu sınava girmesi için 2 yıllık meslek yüksekokulu bitirmesi gerekecektir.
İster orta öğretim, ister meslek yüksekokul isterse lisans mezunları için yapılan KPSS olsun mutlaka bu sınavlara girmek için ya ülkemizde faaliyet gösteren okul ve üniversitelerden mezun olmalı veya YÖK denkliği veriliş olan yurt dışı okullarında mezun olunmalıdır. Denkliği olmayan KPSS sınavına giremez.
Sınava başvuru yapıp, sınav zamanı askerde veya ceza evinde olan KPSS adayları sınava girmek için alacakları özel izinlerle sınava girebilirler.

Kaynak: http://egitimsayfam.com

Welcome to FlatPress!

This is a sample entry, posted to show you some of the features of FlatPress.

The more tag allows you to create a “jump” between an excerpt and the complete article.

[Read More…]